🇨🇿 [CZ/EU] dragonlegions.eu [wipe 15.05] 3x/4x - 70 slots - Discord in 'server message'

English below…

Jsme PVP server v Evropské Unii se 70ti sloty, zaměřujeme se na česky a slovensky mluvící hráče, nicméně všichni jsou vítáni.

Naším cílem je nabídnout konzistentní, dlouhodobou a hlavné pohodovou zkušenost hráčům.

Server má následující specifická nastavení:

 • 8 lidĂ­ v klanu max
 • 4 x rychlejší levelenĂ­
 • 2 x rychlejší levelenĂ­ z killĹŻ
 • 4 x rychlejší zĂ­skávánĂ­ surovin
 • 2 x rychlejší vĂ˝roba
 • RozbĂ­jenĂ­ bázĂ­ jen mezi 19:00 - 23:00 EvropskĂ©ho ÄŤasu
 • VyvolávánĂ­ bohĹŻ jen mezi 19:00 - 23:00 EvropskĂ©ho ÄŤasu
 • ŽádnĂ© MODy (nemusĂ­te nic stahovat aby jste s námi mohli hrát)
 • PlnĂ˝ PVP / Loot / Bodystay (PVP je moĹľnĂ˝ kdykoli, kdyĹľ zemĹ™ete tak vaše vÄ›ci zĹŻstanou na vašem tÄ›le, vaše tÄ›lo zĹŻstane na svÄ›tÄ› kdyĹľ se odhlásĂ­te ze hry)

Snažíme se vybudovat uvolněnou a přátelskou komunitu, kde se klanoví lídři vždy dohodnou mezi sebou na nájezdech a válkách mezi klany. Tak, aby se všichni bavili.

Co je zakázáno?

Podvádění bude mít za následek okamžitý ban.

Nesportovní chování jako opakované raidování v krátkém čase, snaha způsobit co největší škody při raidu házením věcí na zem, lovení nových hráčů nízkých urovní, hrubé slovní napadávání ostatních hráčů v chatu je zakázáno a opakovaní pachatelé budou ze serveru odstraněni.

Co nevadí je opakované přenášení věcí z napadené základny zpátky do vlastní základny, což dává obráncům šanci se zotavit během této doby a bránit se.

Administrátoři jsou aktivní a naslouchají hráčům a všem je přes 35 let.

Spousta slotů je otevřených, tak jste vítáni se k nám připojit!


We are an EU PVP server with 70 slots focusing on Czech and Slovak speaking players, however anybody is welcome.

Our goal is to offer a consistent, long-term and relaxed experience to players.

The server has the following specific settings:

 • 8 players in clan max
 • 4 x faster leveling
 • 2 x faster leveling from kills
 • 4 x faster mining
 • 2 x faster crafting
 • Building damage between 19:00 - 23:00 CET
 • Summoning avatars between 19:00 - 23:00 CET
 • No MODS (you don’t have to download anything to play with us)
 • Full PVP/Loot/Bodystay (PVP is full at any time, when you die you drop everything you have on you, your body stays in the world when you log off)

We are trying to build a relaxed, new player friendly community where clan leaders agree between themselves on raids and wars between clans so that everybody has fun and feels respected.

What is prohibited and discouraged?

Cheating will result in an immediate ban.

Unsportsmanlike behavior such as repeated raiding in a short time, trying to cause as much damage as possible during raid by throwing things on the ground, hunting low level players, verbal abuse in the chat is forbidden and repeated offenders will be removed from the server.

What is fine is, for example, running between raided base and your base to transfer items, giving defenders a chance to recover during this time and defend themselves.

Administrators are active and listen to the players and all are over 35 years old.

Plenty of slots open, so come take a peek into the server and see what you like!