🇨🇿 CZ/SK/EN PVP www.dragonlegions.eu [RELAXED/RP/NOWIPE/FAIR] - 70 slots


#1

We are an EU PVP server with 70 slots focusing on English, Czech and Slovak speaking players, however anybody is welcome.

Our goal is to offer a consistent, long-term experience to players so there are absolutely no wipes of data.

The server has the following specific settings:

  • No MODS (you don’t have to download anything to play with us)
  • Full PVP/Loot/Bodystay (PVP is full at any time, when you die you drop everything you have on you, your body stays in the world when you log off)
  • Restricted Building Damage to evenings 18-24 (weekends 16-24)

We are trying to build a relaxed, new player friendly community where clan leaders agree between themselves on raids and wars between clans so that everybody has fun and feels respected.

What is prohibited and discouraged?

Cheating will result in an immediate ban.

Immature behaviour such as leveling up and then hunting new, low-level players, being rude or verbally harrasing other players in chat is prohibited and repeated offenders will be removed from the server.

We encourage roleplaying or semi-roleplaying. Things such as raiding and trying to cause as much damage as possible by exploiting game mechanics (e.g. droping things on the ground so they vanish) is STRONGLY discouraged. What is encouraged is you roleplay looting by repeatedly carrying things from the raided base back to your base, giving the targeted clan a chance to recuperate during this time and defend themselves.

Admins listen to players, so if there is enough consensus anything can be adjusted.

Plenty of slots open, so come take a peek into the server and see what you like!

Forums are under constructions and will be available 1st June 2018.


Jsme PVP server v Evropské Unii se 70ti sloty, zaměřujeme se na anglicky, česky a slovensky mluvící hráče, nicméně všichni jsou vítáni.

Naším cílem je nabídnout konzistentní, dlouhodobou zkušenost hráčům, čili server se nikdy newipuje.

Server má následující specifická nastavení:

  • Žádné MODy (nemusíte nic stahovat aby jste s námi mohli hrát)
  • Plný PVP / Loot / Bodystay (PVP je možný kdykoli, když zemřete tak vaše věci zůstanou na vašem těle, vaše tělo zůstane na světě když se odhlásíte ze hry)
  • Poškozování budov je omezené na večer 18-24 (víkendy 16-24)

Snažíme se vybudovat uvolněnou a přátelskou komunitu, kde se klanoví lídři vždy dohodnou mezi sebou na nájezdech a válkách mezi klany. Tak, aby se všichni bavili.

Co je zakázáno?

Podvádění bude mít za následek okamžitý zákaz.

Neodborné chování, jako je vyrovnávání a následné lovení nových, nízkoprahových hráčů, hrubé nebo slovní hromadění ostatních hráčů v chatu je zakázáno a opakovaní pachatelé budou ze serveru odstraněni.

Podporujeme hromadné nebo rolovací hry. Věci, jako je nájezd a snaha způsobit tolik škody, jak je to možné, využitím herní mechaniky (např. Klesání věcí na zem tak, aby zmizely) je STRONGLY odrazeno. Co vás povzbuzuje, je to, že roleplayové rabování opakovaně přenášejí věci z napadené základny zpátky do základny, což dává cílovým klanům šanci se zotavit během této doby a bránit se.

Administrátoři naslouchají hráči, takže pokud existuje dostatek konsensu, může být něco upraveno.

Spousta slotů se otevře, tak pojďte se podívat na server a uvidíte, co se vám líbí!

Fóra jsou ve výstavbě a budou k dispozici 1. června 2018.