New PvP server: Barbarzyncy-PL (PS4)

New EU PvP server. GLOBAL stats x1, come and play. International players

Bez ściemy, bez pitu, pitu. Zapraszamy, pvp pełna gębą.