HELP ! Gra nie działa!

GRA NIE DZIAŁA !! na Win 7 Ultima 64 bit + PATH 1 / direx 10
Sformatowałem dysk i mam świeży system,
Zainstalowałem obie aktualizacje o których jest mowa na Steam
i nadal jest:
Frostpunk nie działa
Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
Nazwa aplikacji: Frostpunk.exe
Wersja aplikacji: 1.0.1.38869
Sygnatura czasowa aplikacji: 5afe8a58
Nazwa modułu z błędem: Frostpunk.exe
Wersja modułu z błędem: 1.0.1.38869
Sygnatura czasowa modułu z błędem: 5afe8a58
Kod wyjątku: c0000005
Przesunięcie wyjątku: 000000000033a7aa
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje 1: f686
Dodatkowe informacje 2: f686f5de1382285fa1c6bda0c0b282a1
Dodatkowe informacje 3: f6d4
Dodatkowe informacje 4: f6d4392a03313cedade8f97663874904

Proszę o pomoc !

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.