New server LOTR SK/CZ 10 slots PVP

Je tu nový server pre SK a CZ hráčov. Server bude ladený na tématiku Pán prsteňov. Server je čisto nový, tak že tu zatiaľ nájdete málo alebo teda vôbec nič ale pomaly začnem budovať. Budem postupne robiť nejaké súťaže, eventy atď nech je zábava a samozrejme za to budú odmeny :wink:. Server je PVP ale všetko nastavím tak aby to vyhovovalo každému. Postupne budem pridávať novinky, nastavenie servera atď.

Server je zaheslovaný.

Ak sa chceťe pridať napíšte mi na email: kubo448@centrum.sk

Budem rád ak sa niekto pridá a spoločne vybudujeme stredozem :slight_smile:

There is a new server for SK and CZ players. The server will be tuned to the theme of The Lord of the Rings. The server is brand new, so you will find little or nothing here yet, but I will slowly start building. I will gradually do some competitions, events, etc. Let it be fun and of course there will be rewards for it :wink:. The server is PVP, but I set everything up to suit everyone. Gradually I will add news, server settings, etc.

The server is password protected.

If you want to join, write me an email: kubo448@centrum.sk

I’ll be happy if someone joins and we build Mediterranean together: slight_smile: