Nieaktualna wersja klienta

Jak z aktualizować grę ?
Gram na Game Pass.
Nie wpuszcza mnie na serwery.

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.