[PC] Tortage PVE - 2x, kits,mods, etc (CZ/SK/ENG)

Greetings!

A new, fresh PVE server named Tortage is now live :cowboy_hat_face:
We are a friendly PVE server for everyone who wants to build, explore and enjoy game :slight_smile:

Server Name: 16.09.-Tortage PVE server CZ/SK/EN x2
Server IP: ** 93.99.7.86

Discord Link: Tortage PVE server [CE]

Fast crafting, cooking, converting, etc = 2x
We have - custom warps
Central market for player
Lots of mods :slight_smile:
Kits for all plyers (buildings, tokens, attributes, base building )
Sethome active
Convert gold too
Helpful and active admin
And more things soon :slight_smile:

We look forward to seeing you! :slight_smile:


AHOOOJ

Nový server PVE s názvem Tortage je aktivní :slight_smile:
Jsme přátelský server PVE pro každého, kdo chce stavět, zkoumat a užívat si hru :slight_smile:

Název serveru: 16.09.-Tortage PVE server CZ/SK/EN x2
IP serveru: ** 93.99.7.86**

Odkaz na Discord: [Tortage PVE server [CE]]

Rychlé řemeslné zpracování, vaření, převádění atd. = vše 2x (něco rychlejší)
Máme - vlastní “warpy” (rychlé cestování)
Centrální trh pro hráče
Spousta módů :slight_smile:
Sady (kity) pro všechny členy (budovy, žetony, atributy, základní stavby)
Sethome aktivní
Převod a prodej zlata
Užitečný a aktivní správce
A další věci brzy :slight_smile:

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Mod list:
Bude aktualizován / Will be updated

Many new custom NPC (vendors, quest givers, “games” added :slight_smile: :white_check_mark:
Arena under construction :soon:

Added functional bar, Pippi Jack (card game) new quest givers and some improvements :slight_smile:

Updated server info + mod list :cowboy_hat_face:

Updated - new address, server description, list of modes, etc. Everyone is welcome! :slight_smile:

Aktualizováno - nová adresa, popis serveru, seznam módů atp. Každý je vítán! :light_smile:

Hey all!
server is 5x now!
Our own custom tokens for unique mounts was added
Special pve arena is also available
Everyone is welcome! :slight_smile:

Ahoj všichni!
server je nyní 5x!
Byly přidány naše vlastní tokeny pro unikátní mounty
K dispozici je také speciální pve aréna
Každý je vítán! :slight_smile:

Hey! Hey! We’ve launched a new server and we’d love to welcome you :slight_smile:

Name: 16.09.-Tortage PVE server CZ/SK/EN x2
Address: 93.99.7.86
Settings = most things x2
We look forward to seeing you


Ahoj! Spustili jsme nový server a rádi vás na něm uvítáme :slight_smile:
Název: 16.09.-Tortage PVE server CZ/SK/EN x2
Adresa: 93.99.7.86
Nastavení = většina věcí x2
Budeme se na vás těšit