Een gewone vloer plaatsen

Hallo kan mij iemand helpen bij conan…ik loop hier al bijna een half uur rond met een doodgewone vloer en kan hem nergens plaatsen.heb die constructor gedaan.enkel de trap ziet groen. Bij de rest is alles rood… als ik de vloer wil plaatsen krijg ik de melding this need to snap to an existing building piece… wtf?help!

Hallo!

I can’t speak dutch but I used auto translate,

You can’t place “floor” because it’s not a floor piece. It’s a ceiling piece that has to be connected to a foundation or antoher ceiling piece.

Try building your floor with foundations first.

2 Likes

Klinkt alsof je een dakdeel hebt en niet een foundation piece probeer een nieuwe te maken en die te gebruiken ziet er uit als een blok

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.